Bieg Niepodległości… z wąsem

11.11.2018 – Wrocław – Stadion Olimpijski – godz. 11:11 – 10 km

UWAGA! TERMIN BIEGU MOŻE ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU GDYBY W DNIU 11.11.2018 ODBYWAŁO SIĘ WYBORY/REFERENDUM, KTÓRE ZE WZGLĘDÓW FORMALNYCH UNIEMOŻLIWI NAM PRZEPROWADZENIE BIEGU.

I.CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Wrocław,
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 3. Promocja gminy Wrocław,
 4. Upowszechnianie i przybliżanie mieszkańcom gminy Wrocław historii niepodległości i postaw patriotycznych.

II. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

Adres: ul. Dawida 26/9, 50-527 Wrocław
NIP 8992728699
KRS 0000397555
REGON 021728633

III. KONTAKT
Dyrektor Biegu: Jacek Jackowiak, e-mail: biuro@pro-run.pl
Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz e-mail: zawody@pro-run.pl
Strona internetowa biegu: www.biegniepodleglosci.pro-run.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 11.11.2018 (niedziela) o godzinie 11:11.
 2. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy ul. Paderewskiego 35 (Stadion Olimpijski).
 3. Biuro zawodów znajduje się na obszarze Stadionu Olimpijskiego przy ul. Paderewskiego 35 (Stadion Olimpijski).
 4. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 10.30

V. BIEGI TOWARZYSZĄCE

Bieg na Stulecie na dystansie +/- 1918 m, nie więcej niż 2018 m 😉

 1. Bieg jest odpłatny 30 zł do 04.11.2018, obowiązują zapisy elektroniczne,
 2. Bieg ma charakter symboliczny i nie jest nastawiony na rywalizację, nie są wyłaniani zwycięzcy, nie ma pomiaru czasu.
 3. Start 13.00,
 4. Każdy z uczestników otrzyma: pamiątkowy numer, medal na mecie, posiłek regeneracyjny.
 5. Opcjonalnie można przy zapisach zamówić „Patriotyczny Sztormiak” – 10 zł.
 6. W biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników. Liczy się udział, nie wynik.
 7. Osoby niepełnoletnie muszą pozostawać pod opieką osób dorosłych przez cały czas trwania biegu.
 8. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne dla uczestników biegu.

Bieg Krasnala

 1. bieg jest bezpłatny,
 2. bieg ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację,
 3. start 13.30,
 4. zapisy w dniu biegu w biurze zawodów od godziny 8:30 do wyczerpania limitu miejsc. Limit miejsc to 100 dzieci,
 5. bieg jest bezpłatny na symbolicznym dystansie 400 metrów,
 6. każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy numer, słodki upominek,
 7. obowiązuje limit wiekowy do 7 lat.
 8. W biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników. Liczy się udział, nie wynik.
 9. Opiekun podpisuje w biurze zawodów oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w biegu.
 10. Każdy młody uczestnik otrzymuje pamiątkowy numer startowy do wyczerpania limitu miejsc.
 11. Każdy młody uczestnik biegu z numerem startowym otrzymuje upominek na mecie.
 12. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne dla uczestników biegu.

VI. TRASA BIEGU

 1. 10km (2 pętle po ok. 5000 m). Atest PZLA
 2. Trasa płaska, oznaczona co kilometr.
 3. Nawierzchnia asfaltowa.
 4. Na trasie znajduje się 1 punkt nawadniania, odżywiania i odświeżania.
 5. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy stadionie AWF Wrocław na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego.
 6. W biegu na 10 km obowiązuje limit czasowy – 90 min
 7. Limit czasowy nie obowiązuje w biegach towarzyszących.
 8. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VII. KLASYFIKACJA
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, miejsca 1-3 – trofea.
2. Wiekowa: kobiet i mężczyzn, miejsca 1-3 – trofea

 • K 16 od 16 do 19 lat
 • K 20 od 20 do 29 lat
 • K 30 od 30 do 39 lat
 • K 40 od 40 do 49 lat
 • K 50 od 50 do 59 lat
 • K 60 od 60 do 69 lat
 • K 70 powyżej 70 lat
 • M 16 od 16 do 19 lat
 • M 20 od 20 do 29 lat
 • M 30 od 30 do 39 lat
 • M 40 od 40 do 49 lat
 • M 50 od 50 do 59 lat
 • M 60 od 60 do 69 lat
 • M 70 powyżej 70 lat

VIII. POMIAR CZASU

 1. W biegu głównym na 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych. Pierwsze 50 osób na mecie jest klasyfikowanych po czasach brutto, pozostałem po czasie netto.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

IX. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg główny otrzymają pamiątkowy medal,
 2. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie otrzymają pakiet startowy:
 • nr startowy
 • wąs (malowany na biegu lub przyklejany)
 • woda
 • posiłek regeneracyjny
 • medal na mecie
 • gadżet biegu – Patriotyczny Sztormiak
 • okolicznościowa bawełniana torba
 • opcjonalnie koszulka biegu, koszt 39 zł

3. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN trofea.

4. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji wiekowej otrzymają trofea. Miejsca na podium kategorii wiekowej nie dublują się z kategorią OPEN.
5. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie,
6. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 09.00 – 13.00
7. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji
8. W biegu głównym przewidziany jest limit 2000 uczestników.

X. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI

1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 04.11.2018 r. do godz. 24:00 na stronie datasport
2. Start w biegu jest odpłatny.

Koszt cegiełki to – bieg główny na 10 km oraz bieg symboliczny na 1918 metrów.

 • do 30.09.2018 r. – 50 zł
 • do 04.11.2018 r. – 70 zł
 • Bieg symboliczny na 1918 metrów – 30 zł do 04.11.2018

3. Zapisy w dniu zawodów 11.11.2018 r. – 100 zł jedynie w przypadku wolnych miejsc. Wolne miejsca startowe na dzień biegu zostaną ogłoszone po zamknięciu listy startowej w dniu 05.11.2018. Zapisy na Bieg symboliczny 1918m w biurze zawodów 50 zł.

4. Zawodników Pro-Run Wrocław  obowiązuje najniższa (50 zł) opłata startowa przez cały okres trwania zapisów.

5. FV możemy wystawiać najwcześniej 15 dni przed terminem zawodów i 15 po terminie zawodów. Faktura VAT za opłatę startową wystawiana jest od 5 zgłoszeń dla jednego podmiotu. Nie wystawiamy faktury za zgłoszenia indywidualne. Jednocześnie taką wpłatę należy rozliczyć przez nr konta podany na fakturze (nie przez DotPay). Faktury wysyłam tylko drogą elektroniczną. Nie wystawiamy F w wersji papierowej.W celu otrzymania faktury proszę pisać na faktury@pro-run.pl.

6. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 04.11.2018 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl

7. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: Bieg Niepodległości, nazwisko i imię

8. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę. Możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę jest możliwa do 7 dni przed dniem biegu.

9. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
10. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
11. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 10.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.

12. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (2000 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem podanym w regulaminie. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpływu opłaty startowych.

XI. KOSZULKA BIEGU

 1. Każdy uczestnik ma prawo zakupu oficjalnej koszulki biegu.
 2. Koszulka jest w cenie 39 zł, jej rozmiar należy wybrać przy zapisach na bieg.
 3. Koszulki można zamawiać do 14.10.2018. Po tym terminie zamówieni oraz opłaty za koszulki nie będą przyjmowane.
 4. Koszulkę można odbierać tylko w biurze zawodów Biegu Niepodległości, koszulki nie będą wysyłane.
 5. Za koszulkę można zapłacić bezpośrednio przy zapisach (dot pay) lub poprzez wpłatę na konto podane w regulaminie biegu.
 6. Jeżeli chcesz nabyć dodatkowe koszulki (dla siebie lub znajomych/rodziny) to koniecznie wypełnij formularz zapisów na dodatkowe koszulki:

  ZAPISY

  LISTA ZAPISANYCH

 7. Wpłaty za dodatkowe koszulki prosimy kierować na:
  Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
  J.W Dawida 26/9, 50-527 Wrocław
  nr konta 44105015751000009080005508
  Tytuł na przelewie: NIEPODLEGŁA, nazwisko i imię
 8. Koszulki są osobno w rozmiarach i fasonach damskim i męskim, marki Stedman (active dry) w rozmiarach i nadruku:
S M L XL XXL
DAMSKIE 44,0/68,0 47,0/70,0 50,0/72,0 54,0/74,0
MĘSKIE 47,0/69,0 50,0/72,0 53,0/73,0 56,0/75,0 59,0/77,0

 

XII. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
 3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów – pobierz.
 4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XIII. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach. W tym roku uruchamiamy właśnie taką możliwość. Ubezpieczenie rezygnacji dotyczy tylko udokumentowanych przypadków np kontuzja, choroba czy wyjazd służbowy etc. Wszystkie szczegóły przeczytaj w regulaminie. Ubezpieczenie NNW można wykupić najpóźniej 3 dni przed biegiem. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić najpóźniej 10 dni przed biegiem. Aby wystąpić o wypłatę ubezpieczenia należy zgłosić szkodę na: TU Europa.

1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie:

2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW – 5 zł (dostępne najpóźniej 3 dni przed imprezą)
 • Zwrot kosztów opłaty startowej – 8 zł (dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)

3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

4. Zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE – PRZECZYTAJ.

VIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 14. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • TU Europa – UBEZPIECZENIA
 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl.
2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.