Bieg Niepodległości… z wąsem

11.11.2017 – Wrocław – Stadion Olimpijski – godz. 11:11 – 10 km

I.CEL
I.1.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Wrocław,
I.2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
I.3.Promocja gminy Wrocław,

I.4. Upowszechnianie i przybliżanie mieszkańcom gminy Wrocław historii niepodległości i postaw patriotycznych.

II. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

Adres: ul. Dawida 26/9, 50-527 Wrocław
NIP 8992728699
KRS 0000397555
REGON 021728633

III. KONTAKT
Dyrektor Biegu: Jacek Jackowiak, e-mail: biuro@pro-run.pl
Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz e-mail: zawody@pro-run.pl
Strona internetowa biegu: www.pro-run.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE
IV.1. Bieg odbędzie się dnia 11.11.2017 (sobota) o godzinie 11:11.

IV.2. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy ul. Paderewskiego 35 (Stadion Olimpijski).
IV.3. Biuro zawodów znajduje się na obszarze Stadionu Olimpijskiego przy ul. Paderewskiego 35 (Stadion Olimpijski).
Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 10.30

V. BIEGI TOWARZYSZĄCE

Bieg KRASNALA (do 7lat) na dystansie 400m (jedno okrążenie stadionu). Informacje o zapisach i szczegółowy regulamin zostaną opublikowane 1 września.

VI. TRASA BIEGU
VI.1. 10km (2 pętle po ok. 5000 m). Atest PZLA
VI.2. Trasa płaska, oznaczona co kilometr.
VI.3. Nawierzchnia asfaltowa.
VI.4. Na trasie znajduje się 1 punkt nawadniania, odżywiania i odświeżania.
VI.6. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy stadionie AWF Wrocław na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego.
VI.7. W biegu na 10 km obowiązuje limit czasowy – 90 min
VI.8. Limit czasowy nie obowiązuje w biegach towarzyszących.
VI.9. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VII. KLASYFIKACJA
VII.1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, miejsca 1-3 – trofea i nagrody rzeczowe.
VII.2. Wiekowa: kobiet i mężczyzn, miejsca 1-3 – trofea

 • K 16 od 16 do 19 lat
 • K 20 od 20 do 29 lat
 • K 30 od 30 do 39 lat
 • K 40 od 40 do 49 lat
 • K 50 od 50 do 59 lat
 • K 60 od 60 do 69 lat
 • K 70 powyżej 70 lat
 • M 16 od 16 do 19 lat
 • M 20 od 20 do 29 lat
 • M 30 od 30 do 39 lat
 • M 40 od 40 do 49 lat
 • M 50 od 50 do 59 lat
 • M 60 od 60 do 69 lat
 • M 70 powyżej 70 lat

VIII. POMIAR CZASU
VIII.1.W biegu głównym na 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych. Pierwsze 50 osób na mecie jest klasyfikowanych po czasach brutto, pozostałem po czasie netto.
VIII.2.Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
VIII.3.Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

IX. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
IX.1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg główny otrzymają pamiątkowy medal,
IX.2.Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie otrzymają pakiet startowy:

 • nr startowy
 • wąs (malowany na biegu lub przyklejany)
 • woda
 • posiłek regeneracyjny
 • medal na mecie
 • gadżet biegu (najprawdopodobniej czapka biegowa na sezon jesień-zima)
 • opcjonalnie koszulka biegu, koszt 30 zł (patrz pkt. XI regulaminu)

IX.3. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN otrzymają nagrody rzeczowe i trofea

IX.4. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji wiekowej otrzymają trofea. Miejsca na podium kategorii wiekowej nie dublują się z kategorią OPEN.
IX.4. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie,
IX.5. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 09.00 – 13.00
IX.6. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji
IX.7. W biegu głównym przewidziany jest limit 2000 uczestników.

X. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI
X.1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 7.11.2017 r. do godz. 24:00 na stronie www.pro-run.pl (datasport)
X.2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • do 31.07.2017 r. – 40 zł
 • do 30.09.2017 r. – 50 zł
 • do 31.10.2017 r. – 60 zł
 • do 07.11.2017 r. – 70 zł

Zapisy w dniu zawodów 11.11.2017 r. – 100 zł jedynie w przypadku wolnych miejsc. Wolne miejsca startowe na dzień biegu zostaną ogłoszone po zamknięciu listy startowej w dniu 07.11.2017.

Zawodników Pro-Run Wrocław  obowiązuje najniższa (40 zł) opłata startowa przez cały okres trwania zapisów.

FV możemy wystawiać najwcześniej 30 dni przed terminem zawodów.

Faktura VAT za opłatę startową wystawiana jest od 5 zgłoszeń dla jednego podmiotu. Nie wyzstawiamy faktury za zgłoszenia indywidualne. Przy fakturze do opłaty startowej należy doliczyć + VAT 23%. Jednocześnie taką wpłatę należy rozliczyć przez nr konta podany na fakturze (nie przez DotPay). W celu otrzymania faktury proszę pisać na faktury@pro-run.pl.

X.3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 07.11.2016 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl

X.4. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: Bieg Niepodległości, nazwisko i imię

X.5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę. Możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę jest możliwa do 7 dni przed dniem biegu.

X.6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
X.7. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
X.8. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 10.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.

X.9. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (2000 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem podanym w regulaminie. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpływu opłaty startowych.

XI. KOSZULKA BIEGU

 1. Każdy uczestnik ma prawo zakupu oficjalnej koszulki biegu.
 2. Koszulka jest w cenie 30 zł, jej rozmiar należy wybrać przy zapisach na bieg.
 3. Koszulki można zamawiać do 15.10.2017. Po tym terminie zamówieni oraz opłaty za koszulki nie będą przyjmowane.
 4. Za koszulkę można zapłacić bezpośrednio przy zapisach (dot pay) lub poprzez wpłatę na konto podane w regulaminie biegu.
 5. Jeżeli chcesz nabyć dodatkowe koszulki (dla siebie lub znajomych/rodziny) napisz na zawody@pro-run.pl
 6. Koszulki są osobno w rozmiarach i fasonach damskim i męskim, marki Stedman (active dry) w rozmiarach i nadruku:
S M L XL XXL
DAMSKIE 44,0/68,0 47,0/70,0 50,0/72,0 54,0/74,0
MĘSKIE 47,0/69,0 50,0/72,0 53,0/73,0 56,0/75,0 59,0/77,0

XII. UCZESTNICTWO
1.W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
2.Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
3.Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów – pobierz.
4.Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
5.Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
6.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
7.Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XIII. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach. W tym roku uruchamiamy właśnie taką możliwość. Ubezpieczenie rezygnacji dotyczy tylko udokumentowanych przypadków np kontuzja, choroba czy wyjazd służbowy etc. Wszystkie szczegóły przeczytaj w regulaminie. Ubezpieczenie NNW można wykupić najpóźniej 3 dni przed biegiem. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić najpóźniej 10 dni przed biegiem. Aby wystąpić o wypłatę ubezpieczenia należy zgłosić szkodę na: TU Europa.

1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie:

2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW – 5 zł (dostępne najpóźniej 3 dni przed imprezą)
 • Zwrot kosztów opłaty startowej – 7 zł (dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)

3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

4. Zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE – PRZECZYTAJ.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl.
2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.