Dla młodszych przygotowaliśmy trzy bezpłatne biegi towarzyszące:

 • Bieg Młodego Marszałka – 800 m
 • Bieg Krasnala – 150-200 m

Oto regulaminy biegów:

Bieg Małego (800m)

 • Start biegu o godz. 10:15 11.11.2023 r.
 • Do biegu będą prowadzone zapisy elektroniczne do 10.11.2023 bądź do wyczerpania puli miejsc.
 • Zapisy na: DATASPORT
 • Każdy z uczestników otrzyma numer startowy, słodki upominek, medal
 • Koszt uczestnictwa: bezpłatny
 • Obowiązuje limit 100 miejsc.
 • Obowiązuje limit czasowy biegu – 20 min
 • W biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu.
 • Pierwsze 3 dziewczynki i 3 chłopców na mecie (na każdym dystansie) otrzymają trofea (dekoracja godz. 10.30)

Kategorie wiekowe:

 • Biegu Małego Marszałka 800 m 10 lat i nie więcej niż 16 lat (rocznikowo),

Odpowiedzialność za każdego uczestnika biegu spoczywa na opiekunie prawnym. Odbiór numeru startowego dla swojego dziecka w biurze zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem o starcie dziecka na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia dziecka w zawodach.

Trasa 800 m

Bieg Krasnala

 • Bieg jest bezpłatny,
 • Bieg ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację,
 • Start 10:00 – zbiórka pod brama startową,
 • Zapisy w biurze zawodów od godziny do wyczerpania limitu miejsc. Limit miejsc to 100 dzieci,
 • Bieg jest bezpłatny na symbolicznym dystansie ok. 150-200 metrów,
 • Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy numer, słodki upominek,
 • Obowiązuje limit wiekowy do 9 lat (rocznikowo)
 • W biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników. Liczy się udział, nie wynik.
 • Opiekun podpisuje w biurze zawodów oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w biegu.
 • Każdy młody uczestnik otrzymuje pamiątkowy numer startowy do wyczerpania limitu miejsc.
 • Każdy młody uczestnik biegu z numerem startowym otrzyma słodki upominek i medal na mecie.
 • Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne dla uczestników biegu.