Wszystkich uczestników biegu ale nie tylko zapraszamy do udziału w biegach towarzyszących. Jest to Bieg Młodego Marszałka na 100 i 400 metrów. Zapisy przyjmujemy już w piątek w godzinach pracy biura zawodów oraz w dniu biegu do wyczerpania puli miejsc startowych. Poznaj ich regulaminy oraz wszystkie szczegóły:

 • Bieg na dystansie 100m oraz (3-7 lat)
 • Bieg na dystansie 400m oraz (8-15 lat)

REGULAMIN

 1. Biegi mają charakter zabawy.
 2. Obowiązuje określona liczba 100 miejsc na każdym dystansie,
 3. Bieg odbędzie się na dystansie 100 m, górny limit wieku to 7 lat oraz 200 m 8-15 lat.
 4. W Biegu nie wyłaniamy zwycięzców. Każdy sportowiec, który przebiegnie metę, otrzymuje nagrodę – odblask.
 5. Zapisy będą dostępne w godzinach działania biura zawodów w piątek oraz w sobotę do wyczerpania puli miejsc startowych (godziny pracy biura zawodów zostaną opublikowane w informacjach organizacyjnych).
 6. Opiekunowie prawni zgłaszający dziecko w dniu biegu podpisują oświadczenie w biurze zawodów, że osoba niepełnoletnia startuje w zawodach wyłącznie na ich odpowiedzialność. Posiada dobry stan zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach biegowych. Deklarują, że podopieczny/podopieczna posiada ubezpieczenie NNW jednocześnie zwalniają organizatora z odpowiedzialności prawnej za potencjalne uraz doznane podczas biegu.
 7. Zbiórka do biegu odbędzie się po zakończeniu głównego czyli o 12:30 pod bramą startową biegu.
 8. Bieg jest bezpłatny.
 9. Organizator zobowiązuje się do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia biegu, który ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację. Organizator zapewnia również pełne zabezpieczenie medyczne.