Wszystkich najmłodszych uczestników biegu zapraszamy do udziału w biegu towarzyszącym. Jest to Bieg Młodego Marszałka (Bieg Krasnala) na 100 m i 400 metrów. Zapisy przyjmujemy już w godzinach pracy biura zawodów w sobotę 12-16 oraz w dniu biegu od 8 rano do wyczerpania puli miejsc startowych. Poznaj ich regulaminy oraz wszystkie szczegóły:

REGULAMIN

  1. Biegi mają charakter zabawy.
  2. Obowiązuje określona liczba 100 miejsc na dystans
  3. Bieg odbędzie się na dystansie 100 m, górny limit wieku to 7 lat oraz 400 m górny limit wieku to 15 lat
  4. W Biegu nie wyłaniamy zwycięzców. Każdy sportowiec, który przebiegnie metę, otrzymuje nagrodę.
  5. Zapisy będą dostępne w godzinach działania biura zawodów w sobotę oraz niedzielę do wyczerpania puli miejsc startowych
  6. Opiekunowie prawni zgłaszający dziecko w dniu biegu podpisują oświadczenie w biurze zawodów, że osoba niepełnoletnia startuje w zawodach wyłącznie na ich odpowiedzialność. Posiada dobry stan zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach biegowych. Deklarują, że podopieczny/podopieczna posiada ubezpieczenie NNW jednocześnie zwalniają organizatora z odpowiedzialności prawnej za potencjalne uraz doznane podczas biegu.
  7. Zbiórka do biegu odbędzie się po zakończeniu głównego czyli o 12:41 pod bramą startową biegu.
  8. Bieg jest bezpłatny.
  9. Organizator zobowiązuje się do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia biegu, który ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację. Organizator zapewnia również pełne zabezpieczenie medyczne.